UWAGA! Możliwość wykonania badań psychotechnicznych oraz LEKARSKICH w jednym dniu!!!
Współpraca z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY!

 

W naszej pracowni oferujemy psychologiczne badania dla:

 

 • kierowców zawodowych oraz osób prowadzących samochód w celach służbowych
  (np. przedstawicieli handlowych), 

 • kandydatów na kierowców,

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,

 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy (w tym również kandydatów),

 • osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem,

 • kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub policji,

 • kierowców skierowanych na badania  w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,

 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków psychoaktywnych,

 • sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,

 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

 • operatorów maszyn i innych pracowników, od których wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa, osób pracujących na wysokości,

 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innych maszyn, których obsługa wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych.