BADANIA PSYCHOTECHNICZNE

KIEROWCÓW I OPERATORÓW

OFErTA

Oferta

UWAGA! Możliwość wykonania badań psychotechnicznych oraz LEKARSKICH w jednym dniu!!! Współpraca z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY!  

W naszej pracowni oferujemy psychologiczne badania dla:

 
 • kierowców zawodowych oraz osób prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawicieli handlowych), 

 • kandydatów na kierowców,

 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,

 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy (w tym również kandydatów),

 • osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem,

 • kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub policji,

 • kierowców skierowanych na badania  w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,

 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków psychoaktywnych,

 • sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,

 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

 • operatorów maszyn i innych pracowników, od których wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa, osób pracujących na wysokości,

 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innych maszyn, których obsługa wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych.

Badania

WYWIAD

Na początku psycholog przeprowadza wywiad, który ma na celu zebranie danych osobowych oraz informacji o aktualnym stanie zdrowia badanego.
j

PAPIER-OŁÓWEK

Następnie badany otrzymuje zestaw kwestionariuszy oraz testów, dzięki którym psycholog będzie mógł określić cechy osobowości oraz zdolności intelektualne badanego.

APARATURA

W ostatnim etapie badany wykonuje zadania na aparaturze w celu określenia sprawności psychomotorycznych

Badanie

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA?

Na badanie należy przynieść  dowód osobisty, prawo jazdy, skierowanie (od lekarza, pracodawcy lub policji) oraz okulary (jeśli badany ma wadę wzroku i używa ich do czytania, bądź prowadzenia pojazdu).

Badanie trwa około 45-90 minut. W dniu badania warto być zdrowym i wypoczętym – ma to bowiem wpływ na wyniki.

cENNIK

CENNIK

Rodzaj badania Cena
kierowcy zawodowi wszystkich kategorii prawa jazdy, instruktorzy, egzaminatorzy
(w tym również kandydaci) zgodnie
z Ustawą o transporcie oraz Ustawą
o kierujących pojazdami
150zł
kierowcy starający się o przywrócenie uprawnień bądź skierowani przez różne
organy kierujące
150zł
osoby skierowane na badanie przez lekarza
w wyniku zaistnienia takiej konieczności
120zł
operatorzy maszyn oraz innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań 120zł
kierowcy samochodów służbowych
z prawem jazdy kat. B
120zł
pojedyncza sprawność psychomotoryczna np. widzenie stereoskopowe, wrażliwość receptora wzrokowego, czas adaptacji wzroku po naświetleniu 30zł

Kontakt

Napisz, zadzwoń lub skorzystaj z szybkiego kontaktu.

Kontakt

Rejestracja tel. +48 739 900 452

e-mail: kontakt@gabinetdiagnosis.pl

ul. Sosnowa 28/2

55-040 Bielany Wrocławskie

( Gabinety lekarskie MedPerfect )