Rodzaj badania Cena
kierowcy zawodowi wszystkich kategorii prawa jazdy, instruktorzy, egzaminatorzy
(w tym również kandydaci) zgodnie
z Ustawą o transporcie oraz Ustawą
o kierujących pojazdami
150zł
kierowcy starający się o przywrócenie uprawnień bądź skierowani przez różne
organy kierujące
150zł
osoby skierowane na badanie przez lekarza
w wyniku zaistnienia takiej konieczności
120zł
operatorzy maszyn oraz innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań 120zł
kierowcy samochodów służbowych
z prawem jazdy kat. B
120zł
pojedyncza sprawność psychomotoryczna np. widzenie stereoskopowe, wrażliwość receptora wzrokowego, czas adaptacji wzroku po naświetleniu 30zł